Language:

"Gs" New program / Neues Programm / Nieuw programma / Nouveau programme / Nuovo programme / Nuevo programa

 For more information visit our Programm pages: DR-DB GS212  and DR-NS-SBB GS UIC 

Van kolenmijn naar eindklant met de wagens van Exact-Train (Type Duisburg, Klagenfurt, Linz en Villach)

Klagenfurt en Duisburg kolenwagens zijn leverbaar!

De eerste productie van Duisburg en Klagenfurt is uitgeleverd. Het zijn mooie wagens geworden, zoals uit de foto's blijkt. Van de Gms39, Linz en Villach wagens is de voorbereiding in volle gang. Deze wagens volgen later, maar zijn al in een ver gevorderd stadium. Hieronder nog achtergrondinfo over het kolenvervoer met deze wagens.
 

Kolenmijn

In een kolenmijn worden steen- of bruinkolen gewonnen. 

 

Gebruikers van kolen

Bij de kolenmijnen vestigde zich in de 19e eeuw zware industrie die de gedolven kolen gebruikte als brandstof en hierdoor kwam de industrialisatie op gang. In de meeste Europese landen zijn wel kolenmijnen gevestigd met de daarbij behorende zware industrie.
Daarnaast werden de kolen gebruikt als brandstof voor het verwarmen van woonhuizen en gemotoriseerd vervoer. (O.a. Stoomtreinen) Om de gebruikers van kolen van deze grondstof te voorzien zijn de spoorwegen een belangrijke vervoerder.

 

Neergang kolenmijnen

De hoogste werkgelegenheid in kolenmijnen werd gehaald tijdens de wederopbouw, vlak na de Tweede wereldoorlog. De productie bereikte een hoogtepunt in de jaren 1950. In 1958 brak echter de internationale kolencrisis uit en werden productiebeperkingen opgelegd. Vanaf 1960 tot begin 21e eeuw zijn de meeste kolenmijnen in Europa gesloten.

 

Kolenvervoer over het spoor

Voor het vervoer van de mijnen naar het achterland waren dagelijks vele kolenwagens nodig. Hiervoor waren de kolenwagens van type Duisburg (24712 stuks), Klagenfurt (22944 stuks), Linz (24735 stuks) en Villach (49115 stuks) beeldbepalend. De Klagenfurt is na de oorlog nog in diverse landen doorgebouwd.
Vanuit de mijnen werden de wagens verzameld op een grote kolenemplacement. Vandaar gingen bloktreinen naar de groepshoofd- en hulprangeerstations waar de treinen werden uitgerangeerd en verdeeld over treinen die het vervoer naar de kolenhandelaar verzorgden.
Daarnaast was er vanuit de mijnen nog een omvangrijk vervoer naar de kolenoverslaghavens en zware industrieën die verzorgd werden door vele type kolenwagens.Vanuit de kolenmijnen vertrokken ook veel kolenwagens uit de EUROP-pool naar de vele bestemmingen in Europa.

 

Exact-Train kolenwagens van type Duisburg, Klagenfurt, Linz en Villach

Van Exact-Train zullen bovengenoemde kolenwagens verschijnen. Deels uitgeleverd zijn de kolenwagens van het type Duisburg en Klagenfurt. In mei 2019 verschijnen nieuwe varianten van deze wagens.
De wagens zetten een nieuwe trend in detaillering. Enkele van de vele highligts zijn:

 1. Zeer dunne wanden. Ongeveer de helft dunner dan gebruikelijk. Hierdoor is dit de eerste wagen met een realistisch wanddikte in schaal h0.

 2. Deuren die open kunnen. In combinatie met de dunne wand zijn deze kolenwagens onderscheidend op uw treinbaan. Bij het lossen van de wagens zullen de te openen deuren opvallen.

 3. Verende buffers,

 4. Hoog eigen gewicht zodat wagens stabiel op de baan lopen.

 5. Zeer gedetailleerde onderkant.

 6. Stalen handgrepen en vele geëtste onderdelen.

 7. Alle breekbare delen worden in metaal uitgevoerd, zodat de onderdelen minder kwetsbaar zijn.

 8. Zeer nauwkeurige omzetting naar schaal h0.

 9. Alle type wagens zullen verschijnen met en zonder rembordes/-huis.

 10. De wagens zijn er in de uitvoering van vele spoorwegmaatschappijen, zodat een gevarieerde kolentrein kan worden samengesteld.

 11. Voor deze wagen zullen AC- en RP25 wielen beschikbaar komen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met alle wensen van Märklin-rijders.